آرش شاکری

شوخ و جدی، دیوانه‌ی سفر

برنامه‌نویس و مدیر فنی در کافه‌بازار

ارتباط با من: